เกี่ยวกับเรา   >   LG Group

ตึกแฝด

สำนักงานใหญ่บริษัท แอลจี

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1947 กลุ่มบริษัทแอลจี ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของผู้คนและวัฒนธรรมเกาหลีตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโดยเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมเคมีและอิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรกในเกาหลี

นอกจากนี้ในปี ค.ศ. 1982 กลุ่มบริษัทแอลจี ได้ก่อตั้ง บริษัท ผู้ผลิตชื่อ GSAI ในเมืองฮันส์วิลล์ (Huntsville) ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกในกลุ่ม บริษัทสัญชาติเกาหลีซึ่งเป็นการเปิดบทใหม่ในประวัติศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของเกาหลี ในช่วงทศวรรษที่ 1980 บริษัทแอลจี ได้ให้ความสำคัญกับกระแสโลกาภิวัตน์และการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อแจ้งให้โลกทราบเกี่ยวกับเทคโนโลยีของตน

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทแอลจี เป็นผู้นำด้านไลฟ์สไตล์ใหม่ของโลกโดยยกระดับชีวิตของผู้คนในกว่า 60 ประเทศ ในเอเชีย อเมริกาเหนือ ยุโรป และกลุ่มบริษัทแอลจี เป็นผู้นำเทรนด์ใน 4 ธุรกิจ ได้แก่ เคมีและพลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการสื่อสาร และบริการทางการเงิน กลุ่มบริษัทแอลจีจะยังคงเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยยึดตามความสำเร็จ 70 ปี

สวนวิทยาศาสตร์แอลจี

แอลจี เชื่อว่าคุณค่าหลักของการตอบสนองต่อยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 คือ [การสร้างเทคโนโลยีแบบบูรณาการ สิ่งนี้นำเราไปสู่การจัดตั้งศูนย์การวิจัยสำหรับนักวิจัยจากหลากหลายสาขาเพื่อทำงานร่วมกันในการสร้างนวัตกรรม สวนวิทยาศาสตร์แอลจี (LG Sciencepark) จะเป็นศูนย์กลางสำหรับบุคคลที่มีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาในด้านอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ ซอฟต์แวร์ และโทรคมนาคม เพื่อสร้างเทคโนโลยีสำหรับเกาหลีและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของแอลจี

สวนวิทยาศาสตร์แอลจี (LG Sciencepark) มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัยและสวัสดิการที่ดีที่สุดและสนับสนุนการวิจัยร่วมกับ บริษัท ชั้นนำในต่างประเทศ บริษัท ร่วมทุนขนาดเล็กและขนาดกลางและสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ขอบเขตระหว่างเทคโนโลยีเบลอและการวิจัยที่ก้าวล้ำสามารถทำได้